Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tại e là một sinh viên năm nhất của trường đại học quốc tế . Mặc dù e chỉ mới tốt nghiệp THPT nhưng với 3 năm rèn luyện tại ngôi trường nhiều thủ khoa THCS-THPT Nguyễn Khuyến nên sẽ cố gắng truyền đạt kinh nghiệm cho các e khoá sau