Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm nhất khoa Tiếng Anh Thương Mại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đã từng làm gia sư tiếng anh nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Hoạt bát, năng động.