Trợ giúp và liên lạc

Các câu hỏi thường gặp dưới đây có thể sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc thắc mắc khi sử dụng ứng dụng Blacasa.

Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của mình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến hoặc gọi điện thoại, email.

Các câu hỏi thường gặp

1. Quy trình tìm gia sư thế nào?

1. Tại sao tôi chưa thể đăng ký tài khoản gia sư?

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản gia sư nhưng chưa được duyệt bạn sẽ chưa thể thực hiện các chức năng của gia sư. Việc đăng ký của bạn chưa được duyệt có thể do các nguyên nhân sau:

  • Chưa duyệt: mỗi đăng ký sẽ được duyệt trong 24h
  • Hồ sơ chưa đủ: bạn phải hoàn thành đủ tất cả các thông tin yêu cầu và ảnh chụp chứng minh thư, ảnh chụp bằng cấp
  • Ảnh xác thực không chính xác: nếu ảnh chứng minh thư bị mờ hoặc không rõ ảnh hoặc số thì ảnh đó bị coi là chưa hợp lệ. Tương tự cho ảnh bằng cấp. Lưu ý: bạn chỉ được tải lên một lần nên cần chọn ảnh cẩn thận trước khi tải lên. Nếu không bạn sẽ phải chờ tới khi đăng ký được duyệt và đăng lại.