Lấy lại mật khẩu
x

Chăm sóc trẻ F0 tại nhà: Sổ tay cực hữu ích từ bệnh viện nhi trung ương

03/03/2022 | Blacasa Education

Cuốn sổ tay hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc trẻ F0 tại nhà do các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương soạn thảo đã được văn phòng chính phủ chia sẻ rộng rãi. Cha mẹ nhất định phải biết.

Tất cả những thông tin quan trọng nhất về chăm sóc trẻ F0 tại nhà đều có trong cuốn cẩm nang dưới các hình ảnh sau. Cha mẹ cần lưu lại để dùng khi cần.

Trang 1.

Trang 2.

Trang 3.

Trang 4.

Trang 5.

Trang 6.

Trang 7.

Trang 8.

Trang 9.

Trang 10.

Trang 11.

Trang 12.

Nguồn: Fb của Văn phòng chính phủ.