Lấy lại mật khẩu
x

Khác biệt thú vị giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ

Chương trình học

Dù vẫn sử dụng tiếng Anh, người Mỹ đã phát triển sự khác biệt về ngôn ngữ so với người Anh. Các cụm từ đã tồn tại trong tiếng Anh-Anh đã thay đổi ở Mỹ.

Khác biệt thú vị giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ

Dù vẫn sử dụng tiếng Anh, người Mỹ đã phát triển sự khác biệt về ngôn ngữ so với người Anh. Các cụm từ đã tồn tại trong tiếng Anh-Anh đã thay đổi ở Mỹ.

Đại dịch Covid-19: Ngành luật, nông nghiệp, triết học, tôn giáo lên ngôi

Biến động kinh tế, xã hội trong thời đại dịch đã tác động lớn đến tư duy chọn ngành của các bạn trẻ trên thế giới. Các ngành học được lựa chọn nhiều nhất là kiến trúc, luật, nông nghiệp, triết học...