Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Là 1 người linh hoạt, ham học hỏi, có trách nhiện cao trong công việc và thích giúp đỡ mọi người. Về năng lực, 12 năm học sinh giỏi và được nhiều giải thưởng cấp trường, quận, thành phố.