Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Thái Nguyên Dạy gia sư, Dạy online

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Có kinh nghiệm gia sư cho các em c2 muốn thi vào c3 môn toán và các môn tự nhiên khác,,, có thể kèm thêm tiếng Anh và Hoá Học
C3 học chuyên toán nên em có thể giải quyết những bài toán rất nhanh để giúp học viên
Tính cách e rất cởi mở và hiền nên sẽ bình tĩnh nghe lời học viên của mình

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Đại học Y Dược Thái Nguyên, Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ