Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

IELTS 7.5. Nắm chắc ngữ pháp Tiếng Anh Dễ gần, hiền lành. Mong muốn kèm cặp các bạn học sinh cấp 1 và cấp 2 về mảng ngữ pháp. Mình cũng nhận kèm các bạn muốn nâng band IELTS vì mình thi 2 lần nên cũng có ít kinh nghiệm.