Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Kinh nghiệm giảng dạy 8 năm, đã và đang giảng dạy ở các Trung tâm Hoa Ngữ và Trường Đh Thủ Dầu Một Bình Dương . Phương pháp giảng dạy phong phú và đa dạng . 2014 được học bổng chính phủ Trung Quốc theo học nghiên cứu chương trình Thạc sĩ ngôn ngữ học , ngoài giảng dạy Tiếng Hoa còn tham gia giảng dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài . Sử dụng lưu loát Anh - Hoa - Việt.