Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

(Bạn cần ghi đầy đủ ưu điểm của bản thân để được nhận lớp trong thời gian sớm nhất, xem hướng dẫn)
Mô tả bản thân, bằng cấp và kinh nghiệm của bạn (nên dài hơn 150 chữ cái)...
(Bạn cần ghi đầy đủ ưu điểm của bản thân để được nhận lớp trong thời gian sớm nhất, xem hướng dẫn)
Mô tả bản thân, bằng cấp và kinh nghiệm của bạn (nên dài hơn 150 chữ cái)...

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Hoàng Quốc Việt, Nghia Tan, District de Cau Giay, Hanoï, Vietnam

HÌNH ẢNH GIA SƯ