Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em tên là Phạm Thị Chuyền, sinh năm 2001, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 khoa giáo dục tiểu học trường đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Em đã có kinh nghiệm dạy gia sư cho các bé lớp 1 và lớp 2