Lấy lại mật khẩu
x
Lớp phù hợp với bạn

Nguyễn Thảo

03/08/2022

[AXSP] Gia sư môn Toán lớp 7 Online

Con học lực khá, chưa tập trung lắm.

Toán (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

6/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Nguyễn Thảo

03/08/2022

[AXSP] Gia sư môn Toán lớp 7 Online

Học lực trung bình, muốn củng cố kiến thức

Toán (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

6/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Gia sư Tiếng anh lên lớp 7 Nguyễn Đức Cảnh

Tính cách: Con trai hoạt ngôn, học cơ bản Yêu cầu: Gia sư nghiêm khắc, tương tác tốt

Tiếng Anh (Offline) Gặp mặt Hà Nội
Miễn phí

0/6 đề nghị

Phí: 250,000 vnđ

(Chỉ thu khi nhận được lớp )

[AXSP] Lớp gia sư dạy môn Văn lên lớp 4

Lớp dạy 10 buổi miễn phí thuộc dự án Áo xanh sư phạm tới trường Tính cách: Hay nói chuyện Yêu cầu: Gia sư tương tác tốt, cẩn thận

Văn (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

3/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

[AXSP] Lớp gia sư dạy môn Tiếng Việt lên lớp 4

Lớp dạy 10 buổi miễn phí thuộc dự án Áo xanh sư phạm tới trường Tính cách: Hay nói chuyện Yêu cầu: Gia sư tương tác tốt, cẩn thận

Tiếng Việt (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

0/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

[AXSP] Lớp gia sư dạy môn Văn lên lớp 8

Lớp dạy 10 buổi miễn phí thuộc dự án Áo xanh sư phạm tới trường Tính cách: Hay nói chuyện Yêu cầu: Gia sư tương tác tốt, cẩn thận

Văn (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

1/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

[AXSP] Lớp gia sư dạy môn Văn lên lớp 5

Lớp dạy 10 buổi miễn phí thuộc dự án Áo xanh sư phạm tới trường Tính cách: Hay nói chuyện Yêu cầu: Gia sư tương tác tốt, cẩn thận

Văn (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

2/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

[AXSP] Lớp gia sư dạy môn Văn lên lớp 6

Lớp dạy 10 buổi miễn phí thuộc dự án Áo xanh sư phạm tới trường Tính cách: Hay nói chuyện Yêu cầu: Gia sư tương tác tốt, cẩn thận

Văn (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

0/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

[AXSP] Lớp gia sư dạy môn Văn lên lớp 6

Lớp dạy 10 buổi miễn phí thuộc dự án Áo xanh sư phạm tới trường Tính cách: Hay nói chuyện Yêu cầu: Gia sư tương tác tốt, cẩn thận

Văn (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

0/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

[AXSP] Lớp gia sư dạy môn Tiếng Việt lên lớp 4

Lớp dạy 10 buổi miễn phí thuộc dự án Áo xanh sư phạm tới trường Tính cách: Hay nói chuyện Yêu cầu: Gia sư tương tác tốt, cẩn thận

Tiếng Việt (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

2/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

[AXSP] Lớp gia sư dạy môn Văn lên lớp 7

Lớp dạy 10 buổi miễn phí thuộc dự án Áo xanh sư phạm tới trường Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng Yêu cầu: Gia sư nghiêm khắc

Văn (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

2/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Nguyễn Thảo

01/08/2022

[AXSP] Gia sư môn Toán lớp 7 Online

Con tiếp thu hơi chậm

Toán (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

6/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Thanh Huyền

29/07/2022

[AXSP] Gia sư môn Tiếng Anh lớp 7->8 Online

Lê Khánh Linh - Trung học cơ sở Khương Thượng Yếu ngữ pháp , kém vốn từ

Tiếng Anh (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

6/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Thanh Huyền

29/07/2022

[AXSP] Gia sư môn Tiếng Anh lớp 7->8 Online

Trần Thanh Hương - THCS Huy Văn Mất căn bản, mất gốc

Tiếng Anh (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

3/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Thanh Huyền

29/07/2022

[AXSP] Gia sư môn Tiếng Anh lớp 7->8 Online

Trần Hải Nam - Trường THCS Huy Văn Kém

Tiếng Anh (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

1/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Thanh Huyền

29/07/2022

[AXSP] Gia sư môn Tiếng Anh lớp 4->5 Online

Vũ Hải Triều - Tiểu học Ái Mộ B Học lự yếu, hiếu động, không tập trung, cần gia sư tương tác tốt, có bài giảng thú vị lôi cuốn con , con gần như mất gốc sẽ phải ôn lại từ đầu kiến...

Tiếng Anh (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

3/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Thanh Huyền

29/07/2022

[AXSP] Gia sư môn Tiếng Anh lớp 7->8 Online

Nguyễn Phương Hà - THCS Khương Thượng Bạn có học lực khá nhưng môn TA chưa tốt lắm

Tiếng Anh (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

2/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Thanh Huyền

29/07/2022

[AXSP] Gia sư môn Tiếng Anh lớp 8->9 Online

Lê Nhã Phương - Trường THCS Huy Văn TB và mất kiến thức cơ bản ạ

Tiếng Anh (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

2/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Thanh Huyền

29/07/2022

[AXSP] Gia sư môn Tiếng Anh lớp 3->4 Online

Nguyễn Đăng Việt - Tiểu học Trần Nhật Duật Tốt(0393281011)

Tiếng Anh (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

1/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Nguyễn Thảo

29/07/2022

[AXSP] Gia sư môn Toán lớp 7 Online

Con học thường thiếu tập trung, muốn củng cố

Toán (Online) Trực tuyến Hà Nội
Miễn phí

6/6 đề nghị

MIỄN PHÍ NHẬN LỚP

Pages