Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em đang là sinh viên trường đại học Hà Nội . Em thi đc 26,5 vs môn toán 8,4 anh 9 tuy điểm số k cao nhưng em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn