Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại Ngữ- Tiếng Anh, hiện đang học Phiên dịch. Những năm còn đi học, dù chưa từng ôn thi IELTS nhưng vì muốn biết thêm vì chứng chỉ này, mình đã đăng ký thi và đạt số điểm tướng đương C1 cho môn Nói, C2 cho môn nghe. Đó là lần thi đầu tiên và xảy ra đã lâu, khi tốt nghiệp mình học về Phiên dịch tiếng Anh và đang cố gắng để đước đi du học nên cũng cần bạn học cùng một số môn liên quan tiếng Anh.