Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm thứ hai chuyên ngành ngôn ngữ Đức trường ĐHNN - ĐHQGHN.
Trình độ B2, đã đạt CĐR NN2 (Tiếng Anh)