Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Là sinh viên khoa Khoa học máy tính trường Đại học Công Nghệ Thông Tin. Có kinh nghiệm nghiên cứu về các bài toán ML, AI và Data Science và đã xuất bản 3 bài báo tại các hội nghị khoa học quốc tế. Hiện đang là AI Engineer tại một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam.