Lấy lại mật khẩu
x
ID Gia Sư: 28773

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

My name is Quynh Linh (Ms.), 25 years old. I am now an office staff and I have 3 years' experience working with foreigners. Not to mention I have 5 years of being a personal tutor since I was in University (I graduated with a high distinction degree from the University of Social Sciences and Humanities). I would like to have an opportunity to be an online tutor for best using my spare time as well as have a better income.

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ

ĐÁNH GIÁ GIA SƯ

Không có đánh giá nào!