Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh viên năm cuối đại học Bách Khoa Hà Nội
Đã có 2 năm dạy kèm toán 7 và lớp 8
Nếu học xinh kém các môn lý hóa quá có thể kèm thêm
Phương pháp dạy học áp dụng với từng học sinh sẽ khác nhau để các em tiếp thu tốt nhất
Kết quả thu được học sinh tiến bộ rõ rệt,có 1 trường hợp giúp em kém lên khá