Lấy lại mật khẩu
x

Học cùng chiến binh nhí: Lễ tổng kết 'university tour' đến các điểm trường có nhiều sinh viên tham gia nhất dự án

Chiến binh nhí

Hành trình tổng kết đặc biệt của dự án "Học cùng chiến binh nhí" mang đến những món quà bất ngờ cho các gia sư và những trường Đại học tiêu biểu.

Học cùng chiến binh nhí: Lễ tổng kết 'university tour' đến các điểm trường có nhiều sinh viên tham gia nhất dự án

Hành trình tổng kết đặc biệt của dự án "Học cùng chiến binh nhí" mang đến những món quà bất ngờ cho các gia sư và những trường Đại học tiêu biểu.

Hướng dẫn tình nguyện viên gia sư nhận lớp dự án "Học cùng chiến binh nhí"

Hướng dẫn chi tiết dành cho các tình nguyện viên gia sư nhận lớp dạy dự án cộng đồng "Học cùng chiến binh nhí" trên hệ thống Blacasa.

Khởi động dự án Học cùng 'chiến binh nhí' - Hỗ trợ học tập cho con em y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Dự án cộng đồng hỗ trợ học tập cho con em y bác sĩ tuyến đầu chống dịch được khởi xướng và thực hiện bởi Thành đoàn - Hội Sinh viên VN Thành phố Hà Nội, Trang tin Giới trẻ Tiin.vn, Công đoàn Sở Y Tế Hà Nội và Tổ chức giáo dục Blacasa Việt Nam nhăm