Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là sinh viên năm 2 trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Quản trị nhân sự. Quê ở Phú Yên.