Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Xin chào mọi người.Em là học sinh giỏi nhiều năm,sinh viên giỏi,đạt kết quả cao trong học tập.Kinh nghiệm gia sư 2 năm.Vui vẻ,hoà đồng,nhiệt tình và chu đáo,làm việc có trách nhiệm cao.