Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là sinh viên năm 2 ngành Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ-ĐHQGHN. Mình thi đại học năm 2020 với số điểm 27,55 (trong đó Anh: 9,6; Văn: 8,75; Toán: 9,2), điểm trung bình môn Tiếng Anh năm lớp 12 của mình là 9,9.
Mình từng tham gia nhiều cuộc thi môn Tiếng Anh cấp tỉnh (cấp 3) và cấp quốc gia (cấp 2) và đạt được một vài thành tích ấn tượng (giải ba tỉnh năm lớp 11, giải nhì tỉnh năm 12, giải KK quốc gia năm lớp 9)
Mình từng được học bổng khuyến khích học tập của ULIS với GPA 3.81