Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tôi đang là sinh viên năm tư của trường đại học sư phạm Hà Nội 2, đã có thời gian thực tập tại trường tiểu học Xuân Hoà và Tiểu học Việt Hùng, điểm học tập trên hệ số 4 là 3,69 và đạt 5 kì học bổng ở trường