Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là sinh viên năm cuối Khoa Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Hà Nội.
Mình có kinh nghiệm làm trợ giảng, gia sư, giáo viên đứng lớp sĩ số lớn môn Tiếng Anh (chuyên và không chuyên) từ năm 2018