Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là một người hòa đồng, vui vẻ, ham học hỏi và có tính kiên nhẫn. Mình đã có kinh nghiệm về gia sư và làm trợ giảng. Mong muốn tham gia dự án để góp sức mình cũng như học hỏi thêm nhiều điều!