Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tôi đang là Sinh viên năm 4, ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Kết quả học tập của tôi đạt loại xuất sắc. Tôi theo học khối D (Toán, Văn, Anh). Tôi đã từng kèm rất nhiều các cháu của tôi ở bậc tiểu học môn Toán. Đây cũng là môn học tôi yêu thích. Cách dạy của tôi được mọi người nhận xét là dễ hiểu với các cháu.