Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Mình đã có kinh nghiệm gia sư 2 năm và gần đây nhất mình có gia sư môn tiếng anh giao tiếp cho một em lớp 10.