Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em là sinh viên năm 2 ngành khoa học máy tính đại học công nghiệp hà nội . Dã có kinh nghiệm dạy học các môn lập trình căn bản , kĩ thuật lập trình