Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Có kiến thức tốt về ngôn ngữ C++, đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, giải ba cuộc thi sáng tạo Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, và nhiều cuộc thi khác. Đã từng dạy thêm. Nhiệt tình giảng dạy