Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Môn phổ thông khác, Toán, Công nghệ thông tin
Hồ Chí Minh Dạy gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hiểu biết lập trình c cơ bản, lập trình c#, winform, hướng đối tượng,kiến thức cơ sở dữ liêuj

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: 142a Đường Đình Phong Phú P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ