Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Là sinh viên khoa Hàn trường Đại học Hà Nội
Có tính cách hòa đồng, vui vẻ
Có kinh nghiệm dạy học sinh tiểu học lớp 1, 2, 3