Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

- Giải ba hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh.
- Giải Nhì olympic tiếng Anh cấp tỉnh.
- Từng tham gia olympic tiếng Anh, và Toán tiếng Anh cấp quốc gia.
- Phát âm và giao tiếp tốt.