Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

e cần lớp dạy thứ 7, cn sáng chiều ở TPHCM, có kinh nghiệm dạy toán cấp 2 7 năm , có thể dạy cho hs mất căn bản học tốt, và hiện là gv tiểu học cấp 1 chuyên dạy toán cho các hs luyện giỏi cấp thành phố nên có thể dạy Tiếng Việt , toán cấp 1 tốt lun ạ