Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình hiện tại là sinh viên năm hai của trường Đại học Hà Nội - trường chuyên giảng dạy ngoại ngữ, mình tự tin với trình độ tiếng anh của mình có thể dạy và hỗ trợ các bạn nhỏ trong môn học tiếng anh. Rất mong có thể có cơ hội may mắn để tham gia chiến dịch ý nghĩa này và giúp đỡ được một phần nhỏ cho chương trình ạ.