Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Về kinh nghiệm: em không đi dạy thêm ngoài vì em học kinh tế và dạy thêm không phải mục tiêu em hướng đến. Nhưng vì nhà có 2 em nên em vẫn kèm cặp các em học bài thường xuyên.
Về thành tích: em đạt 3 năm học sinh giỏi cấp 3, hiện giờ em đang học IELTS để thi thêm bằng tiếng anh.
Về phương pháp: với sự kiên nhẫn và luôn cười tạo động lực giúp các em hứng thú học hơn. em nghĩ việc tạo cảm hứng là điều rất quan trọng để các em yêu thích môn học và có hứng thú tự học hơn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.