Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Blacasa
x
Học viên
0 Lớp đã tạo
0 Người quan tâm
0 Thích đánh giá
0 Lượt gợi ý

THÔNG TIN GIA SƯ

• Đang là sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
• Đã có kinh nghiệm gia sư 3 năm, cụ thể các lớp 3,4,12
• Có kinh nghiệm làm translator tại công ty dịch thuật toàn cầu