Kinh Nghiệm tìm gia sư Hóa Học Lớp 8

Môn hóa  học là môn học bắt đầu từ năm lớp 8 là môn học hoàn toàn mới với các bạn học sinh , kiến thức phong phú và  đa dạng  về công thức, hợp chất , vô cơ , hưu cơ ..vv, là môn quan trọng trong các bậc học tiếp theo. Do đó, ngay từ khi học lớp 8 cơ bản nhất  các bạn học sinh cần phải học thật vững chắc kiên thức sơ đẳng nhất làm đà cho các bậc tiếp theo.. như về cơ sở vật chất số hóa trị của các chất các mẹo nhớ hóa trị các chất như bài ca hóa trị:

Kali (K), iot (I), hiđro (H)

Natri (Na) với bạc (Ag), clo (Cl) một loài

Là hóa trị một (I) hỡi ai
Nhớ ghi cho kĩ khỏi hoài phân vân
Magie (Mg), kẽm (Zn) với thủy ngân (Hg)
Oxi (O), đồng (Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hóa trị II nhớ có gì khó khăn !

Này nhôm (Al) hóa trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon (C), silic (Si) này đây
Có hóa trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc khi phiền ?
II, III lên xuống nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
I, II, III, IV khi thời lên V
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI, khi nằm thứ IV
Photpho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến thì, ừ rằng III, V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm cần dùng.

KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Hiđro là một (1)
Mười hai (12) cột Cacbon (C)
Nitơ (N) mười bốn (14) tròn
Oxi (O) trăng mười sáu (16)
Natri (Na) hay láu táu
Nhảy tót lên hai ba (23)
Khiến Magie (Mg) gần nhà
Ngậm ngùi nhận hai bốn (24)
Hai bảy (27) nhôm (Al) la lớn
Lưu huỳnh (S) giành ba hai (32)
Khác người thật là tài
Clo (Cl) ba nhăm rưỡi (35,5)
Kali (K) thích ba chín (39)
Canxi (Ca) tiếp bốn mươi (40)
Năm nhăm (55) Mangan (Mn) cười
Sắt (Fe) đây rồi : năm sáu (56)
Sáu tư (64) Đồng (Cu) nổi cáu
Bởi kém kẽm (Zn) sáu nhăm (65)
Tám mươi (80) Brom (Br) nằm
Xa Bạc (Ag) một linh tám (108)
Bari (Ba) buồn chán ngán
Một ba bảy (137) ích chi
Kém người ta còn gì !
Thủy ngân (Hg) hai linh mốt (201)
Còn tôi, đi sau rốt

TÍNH TAN CỦA MUỐI
Loại muối tan tất cả
Là muối nitrat
Và muối axetat
Bất kể kim loại nào
***
Những muối hầu hết tan
Là clorua, sunfat
Trừ bạc, chì clorua
Bari, chì sunfat
***
Những muối không hòa tan
Cacbonat, photphat
Sunfua và sunfit
Trừ kiềm, amoni

BÀI CA HÓA HỮU CƠ

Rủ nhau đi học hữu cơ
Mấy năm công sức bây giờ thảnh thơi
Thuyết cấu tạo đã thuộc rồi
Đồng phân ta cứ mặc đời viết ra
Mấy loại mạch có đâu xa
Mạch nhánh, mạch thẳng, luồn qua mạch vòng
Liên kết bội phóng long nhong
Nhóm thế cũng chạy gắn trong, đính ngoài
Đồng đẳng càng dễ hỡi ai
Cấu tạo ấy -CH2-, thêm vào
Phần gốc tính chất ra sao?
Xét liên kết (có) phản ứng nào xảy ra.
Phản ứng thế thật khéo là
h - liên kết đơn ta mới “ừ”
Đôi, ba liên kết thật hư
Tác nhân cộng chẳng chần chừ cộng ngay.
Xòe bàn tay, đếm ngón tay
Vừa thế, vừa cộng đây này gốc thơm!
Ăn quá cũng chẳng bằng cơm
Thức ăn các món phải đơm đủ đầy
Nhóm định chức thật lắm thay
-OH là rượu , O2- ete
-COO- đúng este
-COOH về phe chất nào?
Axit dễ nhớ làm sao!
Nhóm -CO- lại gắn vào xeton
Đặc biệt hãy nhớ phenol
Phenyl (C6H5-) gắn với gốc ol diệu kì
Anđehit - cacbonyl |
Amin chất ấy hãy nhìn – N –
Nào tinh bột, nào xenlulozơ
Protit, polime, béo, glucozơ, nào đường
Mấy chất này cũng nhớ luôn
Học thuộc xem kĩ chẳng buồn lúc thi
Rủ nhau…hữu cơ học đi
Có ôn luyện lĩ ắt thì nên câu:
“Công lênh chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng”.

DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA METAN

E-2, bu-4, pro-3
Pen-5, hex-6, bảy là heptan
Thứ 8 tên gọi octan
Nonan thứ 9, đecan thứ 10

DÃY ĐIỆN HÓA (I)

K Na Li Ba Ca Mg Al
Không Nói Li Biệt Chiều Mưa Ấy
Mn Zn Fe Co Ni Sn Pb
Mắt Dõi Phương Cũ Nhớ Thương Chờ
H Cu Bi Hg Ag Pt Au
Hỏi Có Biết Hay Ai Phố Vắng
Chín nhớ mười thương vào tận mơ…

DÃY ĐIỆN HÓA (II)

K Na Ba Ca Mg Al Zn
Khi Nào Bạn Cần May Áo Dài 
Fe Ni Sn Pb H 
Phái Người Sang Phố Hỏi
Cu Hg Ag Pt Au
Cửa Hàng Á Phi Âu.

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy điện hóa O sau khử trước(1)
Phản ứng theo quy ước(2) anpha ( )
Nhưng cần phải hiểu sâu xa
Trước sau ý nghĩa mới là thành công
Kali, Can, Nát tiên phong
Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp không chịu hèn
Sắt rồi Cô đến Niken
Thiếc, Chì dẫu chậm cũng liền theo chân
Hiđro, Đồng, Bạc, Thủy ngân,
Bạch kim, Vàng nữa chịu phần đứng sau.
Ba kim (loại) mạnh nhất ở đầu
Vào dung dịch muối nước đâu “hủy liền”.
Khí bay, muối lại gặp kiềm,
Đổi trao phản ứng là quyền chúng thôi.
Các kim loại khác dễ rồi,
Vào dung dịch muối trước thời đẩy sau.
Với axit, nhớ bảo nhau:
Khử được hát cộng (H+), phải đâu dễ dàng.
Từ Đồng cho đến cuối hàng,
Sau Hiđro đấy, chẳng tan chút nào.
Vài lời bàn bạc, đổi trao,
Vun cây “Vườn Hóa” vui nào vui hơn
(1) Kim loại trước có tính khử mạnh hơn kim loại sau, cation sau có tính oxi hóa mạnh hơn cation trước.
(2) Fe2+ Cu2+ 
Fe Cu

 

 

và một đống lý thuyết khó học khác.

Nhưng làm sao để học sinh học tốt và hiểu sâu bản chất? đó đang là câu hỏi của cả xã hội đặt ra

Blacasa đã có câu trả lời này là học sinh tìm gia sư môn hóa học lớp 8 về gia sư tại nhà  là giải pháp tốt ,học sinh được dạy kèm bỏi các gia sư giỏi trên hệ thống của chúng tôi.

Kiến thức và nội dung học sinh lớp 8 cần hiểu dõ và làm quen với môn Hóa Học

Hóa là môn khoa học tự nhiên cơ bản, nó đi sâu vào nghiên cứu các thành phần, cấu trúc, tính chất, sự thay đổi của các chất đồng thời tìm ra bảng tuần hoàn gồm các nguyên tố, nguyên tử, phân tử, hợp chất. Với những tên gọi khác nhau, mỗi phân tử, nguyên tử có những tính chất va đặc trưng riêng biệt mà khi cho nó kết hợp với nhau sẽ xảy ra phản ứng hóa học.

Kiến thức hóa học vô cùng phong phú, nó không chỉ chuyên về phần lý thuyết, mà song song đó là nắm vững lý thuyết để giải quyết bài tập xen lẫn với các bài thực hành. Với những học sinh thông minh, môn học này không hề khó nếu tập trung nghe giảng cùng kết hợp tìm hiểu tại nhà. Nhưng với các học sinh kém hơn thì sao? Hẳn những phản ứng hóa học, những công thức tính sẽ làm các em rối trí.

Lớp 8 cần đến gia sư môn Hóa như một điều rất cần thiết

 

Lượng kiến thức phong phú, thời gian hạn hẹp bên cạnh đó một lúc các em phải tiếp thu hàng loạt kiến thức từ các môn học khác. Điều này gây không ít khó khăn cho các em. Các em cần một người giúp mình phân chia thời gian hợp lý, gia sư Hóa tại trung tâm có thể làm được điều đó một cách dễ dàng.

Gia sư Hóa tại nhà  sẽ tạo cho các em sự thoải mái, không bắt ép các em làm theo những gì gia sư muốn. Bên cạnh truyền đạt kiến thức sẽ giúp các em phát triển tư duy logic, nâng cao khả năng nhớ lâu, thuộc mau. Gia sư không thể dạy theo phương thức bắt ép, nhồi nhét kiến thức vì điều ấy có thể phản khoa học và không mang lại kết quả học tập hiệu quả.

Gia sư môn Hóa Học lớp 8 sẽ giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản để nâng cao và phát triển môn học này ở các lớp sau. Bằng phương pháp giảng dạy hợp lý, hấp dẫn sẽ giúp học sinh tìm ra được điểm thú vị trong môn học, từ đó tạo cho các em sự đam mê yêu thích môn học này.