Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình đang là sinh viên năm 4, Khoa CN Hóa trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Hiện tại mình đang dạy Hóa cho 1 bạn lớp 9, và toán cho 1 bạn lớp 6. Mình có thể dạy các môn Toán, Văn, Hóa và Sinh