Lấy lại mật khẩu
x
Gia sư chưa duyệt
Toán, Hóa, Tiếng Việt

THÔNG TIN GIA SƯ

Giới thiệu chung và kinh nghiệm gia sư, giảng dạy

Học kế toán, đã có 3 năm làm gia sư

Chủ đề dạy

 • Toán cấp 2

 • Toán cấp 1

 • Hóa cấp 2

 • tiếng Việt cấp 1

Gia sư đang là

LỊCH DẠY GIA SƯ

Thứ 2

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 3

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 4

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 5

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 6

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Thứ 7

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

Chủ nhật

 • SÁNG
 • CHIỀU
 • TỐI

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIA SƯ

Địa chỉ: Phương Canh, Thị Cấm, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

HÌNH ẢNH GIA SƯ