Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Đã từng đạt nhiều giải vật lí cấp thành phố cũng như có bằng sáng chế sáng tạo khoa học về vật lí.
Đã từng dạy khá nhiều lớp THCS và THPT .