Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tôi 33t, đang làm ở một cty nước ngoài, nhưng tiếng anh không biết chữ nào, tôi đã học nhiều nơi, nhiều app, nhiều giáo trình, nhiều web nhưng đều ko có kết quả, tôi rất ngại nói tiếng anh, giọng yếu phát âm tiếng anh rất tệ.. tôi cần tìm 1 gia sư để luyện nói, trú trọng phần nói, các kỹ năng khác giáo viên có thể hướng dẫn nhanh tôi sẽ luyện ở nhà.