Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Tôi là cử nhân ngành QTKD Du Lịch và Dịch Vụ của trường Đại học Cần Thơ. Trong thời gian học tập và hơn 8 năm làm việc tại Cần thơ. Nhiệt tình, hòa đồng, thân thiện là những điểm mạnh mà tôi có thể tự tin.