Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Mình là một người thích tiếng Anh, mong muốn được kết nối và chia sẻ với nhiều người để học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Câu văn mà mình yêu thích nhất là: " Đời người không phải cứ dẫm nát bụi gai là sẽ thấy hoa hồng, cũng không phải trải qua giông tố sẽ thấy cầu vồng. Rất nhiều người cuộc sống của họ luôn đầy rẫy những gai góc cùng sóng gió, thay vì đi mong ngóng hoa hồng và ánh sáng hư vô mờ mịt, chi bằng hãy làm những việc thực tế hơn - học được cách nhảy múa trên bụi gai, cất cao giọng hát giữa mây giông vần vũ."