Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Học vấn:
- 2015 - 2018: trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - chuyên Anh
- 2018 - nay: trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
1 số thành tích:
- giải nhì Tiếng Anh qua mạng cấp thành phố
- điểm thi Đại học môn Tiếng Anh: 8,6
- giải nhì Tin học văn phòng cấp tỉnh
- đạt chứng chỉ MOS Excel 2013
- đạt chứng chỉ MOS Word 2013