Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

- Đạt giải kì thi đội tuyển HSG cấp tỉnh lớp 9 môn Toán và Toán Casio
- Đi thi HSG lớp 10 môn Toán cấp tỉnh
- Đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Quản trị nhân lực
- Đã có kinh nghiệm dạy gia sư 2 năm.