Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Kinh tế quốc tế, ĐH Kinh Tế, ĐHQGHN. Bản thân đang có chứng chỉ Ielts 6.0 và đang học lên 7.5, Em có kinh nghiệm gia sư lớp 2,3,4,5,6