Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Sinh năm 1998
Tốt nghiệp chuyên ngành KHMT, đại học KHTN HCM
Hiện đang làm Machine Learning Engineer tại MoMo