Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

- Dương Minh Ân(1999)
- Sinh viên năm cuối ngành Điều khiển tự động hoá trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
- Kinh nghiệm 4 năm dạy kèm toán,lý cấp 2
- Điểm thi thpt quốc gia: toán(46/50): 9,2₫; lý(33/40): 8,25₫