Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Hiện tôi đang là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Sài Gòn. Tôi có thể dạy được môn toán từ cấp 1 đến cấp 2 và môn hóa cấp 2.