Lấy lại mật khẩu
x

THÔNG TIN GIA SƯ

Em có kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho một bạn lớp 6 và lớp 3 nhưng do dịch nên bây giờ em chưa dạy tiếp cho các bạn ấy được.
Em có đam mê học tiếng Anh và nghiên cứu các phương pháp học ngôn ngữ nhưng do gia đình không đủ điều kiện nên em chưa đi học đại học được mà đang đi làm. Em dự định năm sau sẽ theo học sư phạm và theo đuổi nghề dạy học.
Em rất mong được góp phần sức lực giúp đỡ mọi người mùa dịch khó khăn này!